رمزگیرونه...

دوست جونا میشه ایمیلتونو با یه نظر بذارید که من رمزو تقدیمتون کنم؟...

اگرم سخته براتون فقط یه نظر بذارید که من بدونم واسه کیا بفرستم...

سعی میکنم زود ارسال کنم اگر نه تو پست رمزی گفتم چرا ممکنه نرسم ...فقط برام تا هفته بعد دعا کنید که زندگیم به مصاحبه هفته آینده بستست ممکنه نرسم بیام ولی بعد مصاحبه میامو رمز و تقدیم میکنم

 اگر دلتون لرزید منو فراموش نکنید...

دوستتون دارم

/ 0 نظر / 43 بازدید